TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC

NGƯỜI CÓ CÔNG KHÁNH HÒA

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Trung tâm có chức năng tiếp nhận tổ chức nuôi dưỡng người có công...

Xem thêm
 
>