TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC

NGƯỜI CÓ CÔNG KHÁNH HÒA

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG


 02/10/2021  TTDDKH

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG

               Ngày 29/9/2021, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công.

            Dự buổi trao quyết định có ông Tạ Hồng Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở cùng toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm.

              Ông Tạ Hồng Quang đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khả, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Điểu dưỡng và Chăm sóc Người có công kể từ ngày 01/10/2021.

Một số hình ảnh của buổi lễ

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trao quyết định

Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo

Phòng Tổng hợp - Tổ chức - Hành chínhNhững nội dung khác

 
>