TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC

NGƯỜI CÓ CÔNG KHÁNH HÒA

Liên hệ với chúng tôi

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG -
CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Số 06 Phạm Văn Đồng – phường Vĩnh Phước – Tp.Nha Trang – tỉnh Khánh Hoà
Điện thoại: 0258.3832530- 3832531-3541463
Fax: 0258.3834852
Email: ttddcsncckhanhhoa@gmail.com
Website: www.trungtamdieuduongkhanhhoa.com.vn

Gửi yêu cầu liên hệ đến chúng tôi

 
>