TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC

NGƯỜI CÓ CÔNG KHÁNH HÒA

DƯỠNG LÃO VIÊN THAM GIA “NGÀY HỘI TOÀN DÂN”

DƯỠNG LÃO VIÊN THAM GIA “NGÀY HỘI TOÀN DÂN”


 26/05/2021  TTDDKH

DƯỠNG LÃO VIÊN THAM GIA “NGÀY HỘI TOÀN DÂN”

Sáng ngày 23/5/2021 Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công phối hợp với tổ bầu cử số 1 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang tổ chức cho 7 Người có công với cách mạng bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại cơ sở nuôi dưỡng.

Công tác bầu cử được tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Các Dưỡng lão viên rất phấn khởi khi được tham gia bỏ phiếu bầu, thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân đối với đất nước, để lựa chọn bầu ra những đại biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Nguyễn Thị Hồng Vân.Những nội dung khác

 
>