TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC

NGƯỜI CÓ CÔNG KHÁNH HÒA

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2019


 31/12/2019  TTDDKH

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2019 và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020, sáng ngày 26/12/2019,Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm 2019 . Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở, Ông Võ Bình Tân – Phó bí thư Chi bộ, Phó giám đốc sở, Chủ tịch CĐCS Sở; Ông Phạm Thái Đài – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở; ông Nguyễn Văn Bổ - Đảng ủy viên, Phó trưởng phòng Người có công đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tham gia hội nghị còn có sự hiện diện đầy đủ 38 cán bộ , nhân viên người lao động đang làm việc tại Trung tâm.

Chủ trì hội nghị, Bà Đặng Thị Thủy Tiên – Giám đốc trung tâm đã báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, đơn vị đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, nuôi dưỡng 8 đối tượng và điều dưỡng 4022 đối tượng, công tác chăm sóc sức khỏe chu đáo,đảm bảo an toàn cho người có công với cách mạng trong thời gian nghĩ dưỡng. Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ năm 2020, phát huy những kết quả đã đạt được, đơn vị cần tăng cường kỷ luật kỷ cương, quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn nữa công tác CCHC, tăng cường hiệu quả hoạt động đơn vị, tăng thu nhập CBNV, ổn định nhân sự, xây dựng đơn vị vững mạnh

.

Bà Đặng Thi Thủy Tiên - Giám đốc trung tâm báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị được nghe báo cáo công tác tài chính  năm 2019, báo cáo kết quả hoạt động ban thanh tra nhân dân năm 2019 và kế hoạch năm 2020, báo cáo kiểm kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ viên chức năm 2018 và báo cáo kiểm điểm của người đứng đầu đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

             Hội nghị cũng đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2019. Kết quả đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Giám đốc Sở tặng giấy khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân, công nhận 01 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Giám đốc trung tâm khen thưởng đối với 01 tập thể và 11 cá nhân.

Cán bộ nhân viên tham gia thảo luận tại hội nghị
          Hội nghị đã góp ý hoàn chỉnh bổ sung các nội dung báo cáo tổng kết, sôi nổi tham gia các giải pháp cho hoạt động năm 2020. Hội nghị cũng đã thống nhất bổ sung một số nội dung xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 để phù hợp với tình hình thực tế đơn vị.

Ông Võ Bình Tân - Phó giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo hội nghị

          Ông Võ Bình Tân – Phó giám đốc Sở phát biểu ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm qua về công tác nuôi dưỡng và điều dưỡng Người có công với cách mạng trong năm 2020; Đơn vị cần tập trung thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm thực hiện là của toàn thể CBCCVCNLĐ; Tăng cường đoàn kết nội bộ, cộng đồng trách nhiệm trong đơn vị; xây dựng chương trình maketting cụ thể, tăng cường quảng cáo hình ảnh trung tâm đến các đoàn điều dưỡng và khách dịch vụ;Tổ chức CBNV tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng, nâng cao tay nghề giúp đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện nghiêm vấn đề tiết kiệm, nâng hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Bà Nguyễn Võ Mỹ Dung - Thư ký thông qua Nghị quyết hội nghị

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết năm 2020 của đơn vị: Phấn đấu hoàn thành đạt được vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao; điều dưỡng cho 100 người có công trong tỉnh, phấn đấu tiếp nhận điều dưỡng cho 3.100 người có công tỉnh bạn. Tiếp nhận nuôi dưỡng 8 người. Phấn đấu thu dịch vụ 3.796 triệu đồng.

           Thực hiện tốt các chỉ tiêu phấn đấu năm 2020: Thu nhập tăng thêm bình quân từ 5-10% so với năm 2019. Từ 90% CBCCVLNLĐ trở lên đạt danh hiệu tiên tiến, có ít nhất 1 đề tài sáng kiến, 1 CBCCVCNLĐ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tập thể trung tâm đạt danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến”. Xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 100% CBVC đạt gia đình văn hóa. Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, công đoàn CSTV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi đoàn thanh niên đạt vững mạnh xuất sắc. Hội nghị thể hiện sự thống nhất cao, quyết tâm đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.Giám đốc Trung tâm tặng giấy khen cho các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Chụp ảnh kỷ niệm cùng Lãnh Đạo Sở


 
Tin & Ảnh : VĂn Thông


Những nội dung khác

 
>