TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC

NGƯỜI CÓ CÔNG KHÁNH HÒA

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020


 29/12/2020  TTDDKH

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công đã diễn ra Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm 2020.

Tham dự Hội nghị có ông Phạm Thái Đài–Phó Giám đốc-Chủ tịch CĐCS Sở, ông Nguyễn Văn Bổ- PTP Người có công Sở LĐ-TBXH; Bà Đặng Thị Thủy Tiên– Bí thư Chi bộ-Giám đốc và tập thể CBVCLĐ Trung tâm.

                                               Tập thể CBVCLĐ Trung tâm

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đại biểu CBVC năm 2020 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC 2019 và phương hướng hiệm vụ của năm 2020; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020. Hội nghị đã sáng suốt lựa chọn và bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023.Ban Thanh tra  nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023

 
Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho CBVC trong cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị đã nhất trí thông qua các nội dung của Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2020. Tổ chức thực hiện chỉ tiêu Nhà nước giao năm 2021 với mục tiêu: nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công với cách mạng. Tổ chức tiếp đón và phục vụ tốt các Hội nghị với tinh thần tận tình, chu đáo. Làm tốt công tác khai thác phòng nhàn rỗi, chú trọng nâng số lượng và chất lượng dịch vụ.Tổ chức và đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Tổ chức cải tiến các hoạt động của đơn vị trên cơ sở phân công nhiệm vụ hợp lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, nâng thu nhập cho CBVCLĐ. Củng cố chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban kiểm tra nội bộ. Hội nghị đã phát động phong trào thi đua 2020 và kêu gọi toàn thể CBVCLĐ phát huy tính sáng tạo trong nghiên cứu, tinh thần đoàn kết nhất trí ra sức phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra./.
 


Những nội dung khác

 
>