TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC

NGƯỜI CÓ CÔNG KHÁNH HÒA

​​Hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2021

​​Hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2021


 02/10/2021  TTDDKH

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

          Ngày 28/9/2021, Trung tâm Điều dưỡng và chăm sóc Người có công tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2021. Tham dự hội nghị có bà Đặng Thị Thủy Tiên- Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm; Lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động.

             Bà Đặng Thị Thủy Tiên – Giám đốc Trung tâm báo cáo sơ kết công tác  9 tháng đầu năm 2021

              Trong 9 tháng đầu năm 2021, Trung tâm đã tổ chức tốt các phong trào thi đua, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ được giao từ đầu năm. Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đã ảnh hưởng đến các hoạt động của Trung tâm. Về công tác điều dưỡng: thực hiện điều dưỡng 520 người có công với cách mạng, đạt 32,5% so với  kế hoạch được giao. Hiện tại Trung tâm đang nuôi dưỡng 7 dưỡng lão viên, đạt 100% kế hoạch được giao.

              Cán bộ nhân viên Trung tâm đã đoàn kết, nỗ lực, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc 5K và công tác phòng chống dịch bệnh tại hai cơ sở.

               Hội đồng thi đua khen thưởng Trung tâm đã thống nhất khen thưởng đột xuất 01 tập thể và 01 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và chăm sóc Người có công đang nuôi dưỡng.

Giám đốc Trung tâm khen thưởng tập thể chăm sóc Người có công tại cơ sở nuôi dưỡng

Giám đốc Trung tâm khen thưởng Bà Trần Thị Thu Hoanh - Phó Trưởng phòng Y tế

                Trên cơ sở những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm tiếp tục phát huy những mặt đã làm được, khắc phục những mặt còn hạn chế, phấn đấu đến cuối năm, Trung tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Thị Hồng VânNhững nội dung khác

 
>