TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC

NGƯỜI CÓ CÔNG KHÁNH HÒA

HỘI NGHỊ SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP XÃ HỘI

HỘI NGHỊ SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP XÃ HỘI


 26/06/2019  TTDDKH

         Ngày 22 tháng 6 năm 2019 tại KDL Suối Nguồn, Cam Lâm, Khối các đơn vị sự nghiệp xã hội đã tổ chức hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có ông Võ Bình Tân -  Phó bí thư Đảng ủy Sở, Phó giám đốc Sở, Chủ tịch CĐCS Sở; Đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hộị và lãnh đạo, đoàn thể, cán bộ thi đua của 7 đơn vị khối sự nghiệp xã hội.

Đại diện Trung tâm Điều dưỡng – Trưởng khối thi đua báo cáo tại Hội nghị

        Bà Đặng Thị Thủy Tiên – Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công Khánh Hòa - Trưởng khối thông qua Quy chế thi đua năm 2019 đã chỉnh sửa, Báo cáo sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của khối các đơn vị sự nghiệp xã hội.
Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung Quy chế thi đua và
báo cáo sơ kết phong trào 
thi đua 6 tháng năm 2019
Hội nghị đã tiến hành thảo luận, thống nhất các giải pháp để đẩy mạnh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2019. 

Ông Võ Bình Tân –Phó Giám đốc Sở  phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Võ Bình Tân đã ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được của Khối trong 6 tháng đầu năm 2019 đề nghị  Khối tiếp tục phát triển các mô hình sáng kiến. Phát huy, nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào thi đua giữ vững cộng đồng trách nhiệm, đoàn kết nội bộ. Quan tâm đầy đủ các chế độ, chính sách cho đối tượng. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2019. 

 
Tin&Ảnh : Văn Thông

 


Những nội dung khác

 
>