TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC

NGƯỜI CÓ CÔNG KHÁNH HÒA

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019 Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc người có công Khánh Hòa

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019 Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc người có công Khánh Hòa


 28/06/2019  TTDDKH

Sáng ngày 24/6/2019, tại Hội trường Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công, Trung tâm đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự hội nghị gồm: Lãnh đạo đơn vị cùng toàn thể cùng làm việc tại Trung tâm.

              Tại hội nghị, CBVCNLĐ đã được nghe bà Đặng Thị Thủy Tiên - Giám đốc Trung tâm báo cáo kết quả hoạt động thi đua trong 6 tháng đầu năm 2019.
Bà Đặng Thị Thủy Tiên báo cáo kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã phát động phong trào thi đua đợt I, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, bám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Hội đồng thi đua khen thưởng Trung tâm đã thống nhất biểu dương khen thưởng 11 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó có 2 cá nhân điển hình được Giám đốc khen thưởng.

Bà Đặng Thị Thủy Tiên trào quà cho 2 cá nhân đển hình tiên tiến

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất các giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, gắn với đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xây dựng tập thể đoàn  kết, ngày càng phát triển vững mạnh.

Bà Đặng Thị Thủy Tiên - GIám đốc Trung tâm phát biểu chỉ đạo
 
Tin& Ảnh: Văn Thông


 


Những nội dung khác

 
>