TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC

NGƯỜI CÓ CÔNG KHÁNH HÒA

hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 của khối đơn vị sự nghiệp xã hội

hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 của khối đơn vị sự nghiệp xã hội


 17/12/2019  TTDDKH

  Chiều ngày 16 tháng 12 năm 2019, tại Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công Khánh Hòa, Khối các đơn vị sự nghiệp xã hội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có ông Võ Bình Tân -  Phó bí thư Đảng ủy Sở, Phó giám đốc Sở, Chủ tịch CĐCS Sở; Đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hộị và lãnh đạo, đoàn thể, cán bộ thi đua của 7 đơn vị khối sự nghiệp xã hội.

Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công  trưởng khối – báo cáo hội nghị

Bà Đặng Thị Thủy Tiên – Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công Khánh Hòa - Trưởng khối báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
          Hội nghị thống nhất biểu quyết suy tôn tập thể dẫn đầu khối năm 2019 là Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa .

Ông Võ Bình Tân –Phó Giám đốc Sở  phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Bình Tân đã ghi nhận những thành tích của khối  đối với Nghành lao động – Thương binh và Xã hội năm 2019. Hầu hết các đơn vị đều thực hiện đạt chỉ tiêu, kế hoạch được giao, gắn việc thực hiện nhiệm vụ với phong trào thi đua của đơn vị, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020, ông cũng mong muốn lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm nhiều hơn nữa công tác cải cách hành chính, tiết kiệm hiệu quả nguồn tài chính của đơn vị, cần quan tâm hơn nữa hoạt động  công tác đoàn thể. Đặc biệt năm 2020 là năm gắn liền với nhiều sự kiện lớn, Ông đề nghị các đơn vị chủ động phát động phong trào thi đua riêng của đơn vị lập nhiều thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2020.

Tin & Ảnh: Văn Thông


Những nội dung khác

 
>