TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC

NGƯỜI CÓ CÔNG KHÁNH HÒA

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2021

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2021


 15/05/2021  TTDDKH

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỂ QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI  NĂM 2021 VÀ KỶ  NIỆM 72 NĂM  NGÀY TRUYỀN THỐNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI.

Thực hiện công văn số 1025/SLĐTBXH – BTXHTEBĐG ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng chống thiên tai.

Nội dung chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021: “Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai”

Sáng ngày 15/5/2021 Trung Tâm đã chạy bảng điện tử với nội dung: “Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 – Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai”, đồng thời  tổ chức cho toàn thể cán bộ nhân viên xem phim Tổng kết thiên tai Việt Nam năm 2020 và 4 tập về ký sự PCTT của Tổng cục phòng chống thiên tai, có 100% CBVCLĐ tham gia đầy đủ.

Qua buổi tuyên truyền CBVCLĐ đã nâng cao năng lực, kỹ năng chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai.

        Nguyễn Thị Hồng Vân.Những nội dung khác

 
>