TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC

NGƯỜI CÓ CÔNG KHÁNH HÒA

Lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng


 25/05/2019  TTDDKH

      Thực hiện Quyết định số 974-QĐ/TU ngày 10/5/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc Trao tặng Huy hiệu Đảng, chiều ngày 20 và 21 tháng 5 năm 2019, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức buổi lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Võ Thị Bê và Đảng viên Lê Văn Dương - Chi bộ Khối chính sách Người có công.
       Đến dự Lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng có đồng chí Văn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa; đồng chí Nguyễn Phước Bửu Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đồng chí Võ Bình Tân - Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các Chi bộ trực thuộc và Đảng viên của Chi bộ Khối chính sách Người có công.
Đồng chí Văn Thị Thu Hà – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Võ Thị Bê

Hình ảnh tại lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Võ Thị Bê

Đồng chí Nguyễn Phước Bửu Sơn - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Võ Bình Tân trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Văn Dương

Đảng viên Lê Văn Dương phát biểu cám ơn
Đồng chí Nguyễn Phước Bửu Sơn phát biểu tại buổi Lễ 
 
Tin: Nguyễn Võ Mỹ Dung
Ảnh: Huỳnh Vũ Huy


Những nội dung khác

 
>