TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC

NGƯỜI CÓ CÔNG KHÁNH HÒA

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2021


 16/03/2021  TTDDKH

Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

/FileStorage/contents/images/Quyet%20dinh%20ban%20hanh%20ch%C6%B0%C6%A1ng%20trinh%20tiet%20kiem_signed.pdfNhững nội dung khác

 
>